• Title slideshow
  Slide 1
 • Title slideshow
  Slide 2
 • Title slideshow
  Slide 3
 • Title slideshow
  Slide 4
 • Title slideshow
  Slide 5
 • Title slideshow
  Slide 7
 • Title slideshow
  Slide8
 • Title slideshow
  Slide9
 • Title slideshow
  Slide10
 • Title slideshow
  Slide11
 • Title slideshow
  Slide12
 • Title slideshow
  Slide13
 • Title slideshow
  Slide14
 • Title slideshow
  Slide15
 • Title slideshow
  Slide16
 • Title slideshow
  Slide17
 • Title slideshow
  Slide 18
 • Title slideshow
  Slide 19
 • Title slideshow
  Slide 20
 • Title slideshow
  Slide 21
 • Title slideshow
  Slide22
 • Title slideshow
  Slide23
 • Title slideshow
  Slide24
 • Title slideshow
  Slide25
 • Title slideshow
  Slide25
 • Title slideshow
  Slide26
 • Title slideshow
  Slide27
 • Title slideshow
  Slide28
 • Title slideshow
  Slide29
 • Title slideshow
  Slide30
 • Title slideshow
  Slide31
 • Title slideshow
  Slide32
 • Title slideshow
  Slide33
 • Title slideshow
  Slide34
 • Title slideshow
  Slide35
 • Title slideshow
  Slide36
 • Title slideshow
  Slide37
 • Title slideshow
  Slide38
Obrázok k článku Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre...

22.09.2016

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko sa uskutočndňoch 22.9. -23.9....

čítať viac
Obrázok k článku Oznam o plánovanom uzavretí 6. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Oznam o plánovanom uzavretí 6. výzvy zameranej...

22.09.2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje...

čítať viac
Obrázok k článku Výberové konanie na zamestnanca Informačno-poradenského centra v Trnavskom samosprávnom kraji

Výberové konanie na zamestnanca...

21.09.2016

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zamestnanca: Odborný referent informačného poradenského centra....

čítať viac
Obrázok k článku Európska komisárka Cecilia Malmstrӧm na Slovensku

Európska komisárka Cecilia Malmstrӧm na Slovensku

21.09.2016

V dňoch 22. a 23. septembra 2016 navštívi Slovensko európska komisárka pre obchod Cecilia Malmstrӧm.   Komisárka Malmstrӧm bude na Slovensku hostiť...

čítať viac
Obrázok k článku Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Informácia o uzavretí výzvy s kódom...

19.09.2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že...

čítať viac

V Košickom samosprávnom kraji bolo zriadené...

19.09.2016

Košický samosprávny kraj vytvoril k 1. septembru 2016  Informačno-poradenské centrum pre EŠIF. Informačno-poradenské centrum poskytuje bezplatné...

čítať viac

Aktuálne výzvy

Skočiť na hlavné menu