Zvyšujeme šance absolventov odborných škôl. Na kvalitnejšie stredoškolské odborné vzdelávanie v Banskobystrickom kraji ide z IROP 23 miliónov eur


Dátum: 12.04.2022

Obrázok k aktualite Zvyšujeme šance absolventov odborných škôl. Na kvalitnejšie stredoškolské odborné vzdelávanie v Banskobystrickom kraji ide z IROP 23 miliónov eur
Pomáhame zlepšovať kariérne vyhliadky pre absolventov stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji. Ich lepšie uplatnenie v praxi je cieľom najnovšej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Na kvalitnejšie a modernejšie stredoškolské odborné vzdelávanie v kraji pôjde z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 23,45 milióna eur. Stredné odborné školy (SOŠ) získajú prostriedky v rámci iniciatívy Európskej komisie a Svetovej banky pre tzv. dobiehajúce regióny (Catching-up Regions), ktorú MIRRI SR koordinuje na národnej úrovni.
 
„Na to, aby študenti odborných škôl získali všetky zručnosti a skúsenosti, ktoré vyžadujú ich budúci zamestnávatelia, sú nevyhnutné kvalitné podmienky pre štúdium aj prax – moderne vybavené učebne a dielne, ako aj spolupráca s podnikmi. Pre lepší život v regiónoch je nevyhnutné, aby mladí našli prácu v mieste svojho rodiska a neodchádzali za ňou do iných častí Slovenska,“ upozornila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.
 
O podporu sa v rámci výzvy môžu uchádzať Banskobystrický kraj a osem stredných odborných škôl, ktoré sú v kraji zapojené do iniciatívy Catching-up Regions.
 
Konkrétne ide o tieto školy: 
1. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
2. SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
3. Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
4. SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica
5. Spojená škola, Štúrova 848, Detva
6. SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
7. SOŠ technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota
8. Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa
 
Z eurofondov môžu zabezpečiť materiálne a technické vybavenie stredoškolských odborných pracovísk, učební, dielní, stredísk odbornej praxe, ale napríklad aj knižníc. Školy tiež môžu získať prostriedky na modernizáciu a stavebné úpravy svojich internátov, centier odborného vzdelávania a prípravy. Šancu na finančnú podporu majú taktiež plány na stavebné úpravy a obnovy budov a areálov stredných odborných škôl, ako aj na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a úpravy verejných priestorov a školských areálov.
 
„Jedným z vážnych problémov mnohých regiónov Slovenska je odchod mladých za prácou mimo svojho rodiska. Pre rozvoj týchto regiónov, ale aj celej krajiny to má negatívne následky. Našou snahou je pomocou vhodne investovaných eurofondov tento negatívny trend otočiť a prispieť k lepšej budúcnosti regiónov. Aby si však mladí ľudia mohli nájsť dobrú prácu tam, kde žijú, musia mať v prvom rade vzdelanie a zručnosti, o ktoré je na trhu práce záujem. Preto naša minuloročná iniciatíva na reformu stredoškolského odborného vzdelávania pokračuje aj v roku 2022,“ uviedla ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
 
Vlani sa z iniciatívy Catching-up Regions, ktorú MIRRI SR koordinuje na národnej úrovni, podporilo skvalitnenie odborného vzdelávania v Prešovskom kraji. V rámci výzvy v objeme 31,63 milióna eur vyhlásenej v apríli 2020 bolo predložených 11 projektov pre šesť SOŠ. V súčasnosti je už na 8 projektov uzavretá zmluva, ďalšie 3 sú schválené a podpis zmlúv nevyhnutný pre ich naštartovanie sa očakáva v dohľadnom čase.
 
Okrem vyššie spomenutej takmer 32-miliónovej výzvy boli v aktuálnom programovom období vyhlásené ďalšie 4 výzvy zamerané na skvalitnenie SOŠ, a to v celkovej výške takmer 183 miliónov eur. Celková podpora vo výške takmer 121,6 milióna eur sa v týchto výzvach rozdelila medzi 135 projektov.
 
Cieľom európskej iniciatívy Catching-up Regions je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie, lepšie využívať eurofondy a dobehnúť tak vyspelejšie regióny členských štátov únie.
 
Na iniciatíve spolupracuje Európska komisia so Svetovou bankou. Na Slovensku sa začal prvý pilotný program v roku 2018 v Prešovskom samosprávnom kraji. Následne sa do iniciatívy zapojili aj Banskobystrický samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj. Tieto tzv. dobiehajúce regióny dlhodobo vykazujú nízke hodnoty HDP na obyvateľa a majú skoro dvakrát vyššiu nezamestnanosť ako je celoštátny priemer.
 
Konkrétne v Banskobystrický kraj mal vo februári tohto roka 9,3-percentnú nezamestnanosť, čo bolo o 2,4 % viac ako celoslovenský priemer. V porovnaní s Bratislavským krajom (4,2 %) bola nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji vyššia až o 5,1 %. V niektorých okresoch kraja dosahuje nezamestnanosť až dvojciferné čísla, napríklad okres Rimavská Sobota evidoval vo februári 2022 nezamestnanosť 20,4 %, Revúca 18,5 %, Poltár 13,0 % a okres Lučenec 11,7 %.
 
Zároveň má Banskobystrický kraj dlhodobo problém s odlivom svojich obyvateľov, pričom za lepšími možnosťami odchádzajú do iných častí Slovenska práve mladí po skončení strednej školy. Podľa údajov z vlaňajšieho sčítania obyvateľov za uplynulých 10 rokov z kraja odišlo približne 38-tisíc ľudí, teda  5,8 % jeho obyvateľov.
 
Podrobné informácie o výzve a dokumenty nájdete tu:
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-irop-po7-sc75-2022-90/ 

Skočiť na hlavné menu