Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, 1. hodnotiace kolo a 3. hodnotiace kolo


Dátum: 04.09.2020

Obrázok k aktualite Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, 1. hodnotiace kolo a 3. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

1. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo


Skočiť na hlavné menu