Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, 3. hodnotiace kolo


Dátum: 27.08.2020

Obrázok k aktualite Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, 3. hodnotiace kolo
Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

3. hodnotiace kolo​​

Skočiť na hlavné menu