Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci v rámci OP ĽZ


Dátum: 11.07.2016

Obrázok k aktualite Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci v rámci OP ĽZ
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam schválených žiadostí o NFP k projektom Technickej pomoci:
 
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-ziadosti-o-nfp/.
 
Skočiť na hlavné menu