Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 – V ZŠ úspešnejší


Dátum: 18.05.2018

Obrázok k aktualite Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 – V ZŠ úspešnejší
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 – V ZŠ úspešnejší.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší

Skočiť na hlavné menu