Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!


Dátum: 18.05.2018

Obrázok k aktualite Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!
Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!

1. hodnotiace kolo


Skočiť na hlavné menu