ZMOS nesúhlasí s navrhovanými podielmi financovania eurofondov


Dátum: 21.12.2021

Obrázok k aktualite ZMOS nesúhlasí s navrhovanými podielmi financovania eurofondov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s navrhovanými podielmi financovania eurofondov. Upozorňuje na skokový nárast spolufinancovania, čo bude sprevádzať nezáujem a nemožnosť čerpania eurofondov. Zároveň upozorňuje, že v prípade nízkeho čerpania nebude Slovensko spĺňať záväzky voči EÚ. Ako informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, združenie uplatnilo šesť zásadných pripomienok, ktoré vychádzajú z doterajších skúseností s eurofondovými projektami a tiež reflektujú na to, čo mohlo byť predmetom konzultácií príprav návrhu spolufinancovania.

Združenie v pripomienkach k návrhu materiálu na spolufinancovanie budúcich eurofondov 2021-2027, ktorý do medzirezortného konania predložilo Ministerstvo financií SR, nesúhlasí s navrhovanými podielmi financovania z národných zdrojov, ktoré spôsobia opačný efekt v území. „Mestá a obce nebudú mať dostatok vlastných zdrojov na spolufinancovanie európskych projektov, čo bude mať za následok nepredkladanie projektov mestami a obcami alebo predkladanie projektov v menšom finančnom rozsahu," konštatuje Kaliňák.

ZMOS vyjadril nesúhlas so základnými pravidlami financovania EŠIF v rámci menej rozvinutých regiónov, z ktorých vyplýva pre územné samosprávy v menej rozvinutých regiónoch 100-percentné zvýšené spolufinancovanie v porovnaní so súčasným programovým obdobím. „Presnejšie, ide o zvýšený podiel financovania z 5 na 10 percent, čo pre štátny rozpočet znamená zníženie miery spolufinancovania. Zároveň je nevyhnutné pripomenúť, že v príspevku z EÚ nenastala zmena v porovnaní so súčasnosťou, ostáva na úrovni 85 percent oprávnených nákladov," poznamenal Kaliňák.

Združenie tiež nesúhlasí so základnými pravidlami financovania EŠIF v rámci viac rozvinutého regiónu pre okres Bratislava, z ktorých vyplýva prudký nárast spolufinancovania na 20 percent (v súčasnosti 5 percent). „Zvýšené spolufinancovanie bude mať negatívny vplyv na hlavné mesto a jeho mestské častí, zvýšenie miery spolufinancovania vytvorí tlak na miestne rozpočty a obmedzenie investícii do sociálno-ekonomického rozvoja," upozornil Kaliňák. ZMOS pre tieto územné samosprávy požaduje, aby spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ostalo na úrovni súčasných 45 percent, čím sa zníži spolufinancovanie pre obce z 20 na 15 percent, čo bude z pohľadu územnej samosprávy v okrese Bratislava motivačné v prospech využívania investičných príležitostí z budúcich EŠIF aj za podmienky zvýšeného 15-percentného spolufinancovania.

ZMOS nesúhlasí ani so skokovým navýšením spolufinancovania projektov na znižovanie energetickej náročnosti budov. Združeniu sa nepozdávajú navrhované pravidlá financovania v rámci menej rozvinutých regiónov z EŠIF pre projekty špecifického cieľa zameraného na znižovanie energetickej náročnosti budov Programu Slovensko. V tejto aktivite je návrh na zvýšenie spolufinancovania z 5 na 40 percent pre samosprávy a na strane štátu sa navrhuje zníženie spolufinancovania z 10 na 0 percent. Príspevok z EÚ na túto oblasť má byť na úrovni 60 percent (v súčasnosti 85 percent). „Požadujeme zvýšenie navrhovaného financovania z národných zdrojov zo štátneho rozpočtu z 0 na 20 percent a zo strany prijímateľa – územnej samosprávy zníženie zo 40 na 20 percent," dodal Kaliňák.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu