ZMOS navrhuje urýchlenú mobilizáciu eurofondov na zmiernenie dopadov šírenia pandémie


Dátum: 06.04.2020

Obrázok k aktualite ZMOS navrhuje urýchlenú mobilizáciu eurofondov na zmiernenie dopadov šírenia pandémie
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje urýchlene mobilizovať eurofondové zdroje na zmiernenie dopadov širenia koronavírusu. Podľa ZMOS-u je to jediná možnosť ako spomaliť tempo poklesu ekonomiky, rastu nezamestnanosti a podpory verejných investícií. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Združenie ďalej navrhuje presadiť DPH ako oprávnený výdavok u všetkých investičných projektov, vrátane vodovodov, kanalizácií či dopravných projektov.

„Je viacero možností ako mobilizovať eurofondy na pomoc ekonomike aj komunálu. Súvisia s presunom financií medzi operačnými programami, ale aj s odstránením byrokracie, či vyriešením problémov s DPH,“ povedal podpredseda ZMOS Milan Muška.

Pomôcť ekonomike by podľa ZMOS-u mohlo presunutie finančných prostriedkov z iných programov do programov, ktoré sú už v súčasnosti výrazne využívané, no dopyt po nich prevyšuje ponuku. Čerpanie eurofondov by sa podľa združenia malo využívať hlavne pre materské školy, sociálne zariadenia, zatepľovanie verejných budov, opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti, vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou v rómskych osadách či výstavbu ciest. ZMOS preto navrhuje nastavenie nových výziev, v rámci ktorých bude možné eurofondy čerpať. Výzvy by však nemali obsahovať kritériá, ktoré budú nadbytočné, limitujúce či diskvalifikačné, aby kritériá zbytočne neznižovali možnosť ich čerpania.

Situáciu by mala pomôcť zlepšiť podpora pracovníkov zabezpečujúcich sociálne, školské, kultúrne a ďalšie verejné služby prostredníctvo európskych sociálnych fondov a podpora opatrovateliek na Slovensku. ZMOS zdôrazňuje, že európske sociálne fondy možno využiť aj na nákup rúšok a dezinfekčných prostriedkov, v sociálnej a školskej oblasti a na dodávky vody pre rómske osady. Očakávané výpadky v príjmoch samospráv možno podľa združenia zmierniť aj v eurofondovej oblasti, napríklad dočasným zrušením spolufinancovania projektov samospráv v aktuálnom programovom období, čím by samosprávy šetrili 5 percent výdavkov na každom z nich.

ZMOS preto navrhuje operatívne zjednodušiť procesy v systéme riadenia, zjednotiť uplatňovanie Zákona o verejnom obstarávaní a zabezpečiť, aby všetky riadiace orgány v čase krízy akceptovali zjednodušené a zrýchlené, ale pritom transparentné postupy verejného obstarávania. Zrýchliť podľa ZMOS-u možno aj kontrolné a hodnotiace procesy projektov, pretože byrokracia predstavuje jeden z hlavných dôvodov pomalého čerpania eurofondov.
ZMOS je záujmovým združením právnických osôb, ktoré v súčasnosti združuje vyše 95 percent všetkých obcí na Slovensku. Organizácia so sídlom v Bratislave bola založená v roku 1990.
 
Zdroj: SITA​

Skočiť na hlavné menu