Zmena výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier


Dátum: 01.10.2019

Obrázok k aktualite Zmena výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier z dôvodu navýšenia indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Skočiť na hlavné menu