Zmena termínu konania Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 na Podporu pracovných miest v Trnave.


Dátum: 04.12.2018

Obrázok k aktualite Zmena termínu konania Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 na Podporu pracovných miest v Trnave.
Zmena termínu konania Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 na Podporu pracovných miest v Trnave.
 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o zmene termínu plánovaného Informačného seminára k vyhlásenej výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 na Podporu pracovných miest 29.11.2018 v Trnave.

Nový termín Informačného seminára bol stanovený na utorok 4.12.2018 o 09:30  hod. v Trnave  (kongresová miestnosť Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10).

V prípade, ak vám stanovený nový termín Informačného seminára vyhovuje, prosím vyplňte registračný formulár TU najneskôr do 30.11.2018.
 
PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:

09:30 – 10:00                                     REGISTRÁCIA  
10:00 – 10:05                                     OTVORENIE SEMINÁRA
10:05 – 10:15                                     PREZENTÁCIA IPC
10:10 – 11:00                                     PREZENTÁCIA výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 
-          Základné informácie o výzve 
-          Podmienky poskytnutia príspevku 

11:00 – 11:30                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE
11:30 – 12:00                                     PRESTÁVKA
12:00 – 13:00                                     PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4)Programové obdobie 2014 – 2020  

13:00 – 13:30                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE
13:30                                                  ZÁVER
 
Skočiť na hlavné menu