Zmena č. 11 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 11 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 11 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.

Skočiť na hlavné menu