Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka


Dátum: 19.01.2022

Obrázok k aktualite Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka

Krátky popis: V projekte sa spojili Trenčiansky samosprávny kraj s príspevkovou organizáciou Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s cieľom zlepšenia dopravnej dostupnosti lokalít s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami v prihraničných regiónoch Myjavska a Horňácka prostredníctvom rekonštrukcie ciest. Jedná sa o rekonštrukciu cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom-hranica ČR v úseku 4,768-9,200 km a rekonštrukciu cesty III/49918 I/71-Kuželov v dĺžke 2,953 km. Úsek na slovenskej strane začína pred križovatkou s cestou III/1189 a končí pred intravilánom mesta Myjava. Celková dĺžka úseku je 4,432 km. Úsek na českej strane začína od križovatky I/71 a končí na začiatku obce Kuželov. Komunikácia priamo vedie ku Kuželovskému mlynu.
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka
Prijímateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (HCP)
Celkové oprávnené náklady projektu:  3 495 955, 18 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 971 561, 89 EUR (EFRR) a 227 264, 50 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  235 963,29 EUR
Operačný program:  Interreg V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: august 2019 – december 2021
 
Skočiť na hlavné menu