Zlaté Moravce: Mesto získalo dotáciu na výstavbu novej kompostárne


Dátum: 14.11.2021

Obrázok k aktualite Zlaté Moravce: Mesto získalo dotáciu na výstavbu novej kompostárne
Mesto Zlaté Moravce získalo nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR na vybudovanie novej kompostárne. Výška dotácie predstavuje 1.985.216 eur, päťpercentné spolufinancovanie mesta dosiahne 104.485 eur. Termín vybudovania kompostárne zatiaľ nie je stanovený, informovala radnica.

Hlavným cieľom projektu je výstavba kompostárne, v ktorej sa bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad z údržby parkov, cintorínov, mestskej zelene, zo záhrad obyvateľov a kuchynský biologicky rozložiteľný odpad z domácností a školských zariadení. Pozemok, na ktorom bude umiestnená nová kompostáreň, sa nachádza v areáli skládky komunálnych odpadov.

„V rámci projektu sa uskutoční aj nákup technológie a zabezpečenie strojov na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,“ povedala vedúca Oddelenia strategických činností na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach Miroslava Kováčová.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu