Zlaté Moravce: Budova mestského úradu prešla rozsiahlou rekonštrukciou


Dátum: 21.05.2021

Obrázok k aktualite Zlaté Moravce: Budova mestského úradu prešla rozsiahlou rekonštrukciou
Mestský úrad v Zlatých Moravciach po necelom roku opäť funguje v budove úradu na Ulici 1. mája. Pokladnica a podateľňa sa nachádzajú v budove mestského strediska kultúry a športu. Budova mestského úradu prešla rozsiahlou rekonštrukciou, počas ktorej sa jednotlivé oddelenia presťahovali na päť rôznych pracovísk v meste.

Rekonštrukcia budovy sa začala v júni minulého roka. Podľa prednostu radnice Mariána Kováča pozostávala oprava budovy z projektovej časti, ktorá bola financovaná z európskych štrukturálnych fondov, a z časti hradenej výlučne z prostriedkov mesta.

„Boli sme úspešní so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu. Na tento účel nám Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo z operačného programu Kvalita životného prostredia dotáciu vo výške 446.945 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 470.468 eur,“ potvrdil Kováč.

Rozdiel medzi dotáciou a oprávnenými výdavkami projektu doplácalo mesto v rámci povinného spolufinancovania. Financie získané z projektu mali pokryť rekonštrukciu strechy, otvorových konštrukcií, fasády, kúrenia, svietenia, vybudovanie nových znížených stropov a systému rekuperácie vzduchu.

Druhá časť rekonštrukcie v hodnote 315.797 eur bola hradená z rozpočtu mesta. Súčasťou rekonštrukčných prác bola podľa projektu kompletná výmena elektroinštalácie, rozvodov na vodu a odpad, výmena zárubní, dverí, podláh a nové pripojenie budovy na verejnú kanalizáciu.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu