Žilinská samospráva zrekonštruuje 13 zastávok MHD


Dátum: 16.08.2022

Obrázok k aktualite Žilinská samospráva zrekonštruuje 13 zastávok MHD
Žilinská samospráva zrekonštruuje ďalších 13 zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD). Mesto zafinancuje podľa hovorcu Vladimíra Miškovčíka rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote viac ako 1,4 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a vlastných zdrojov.

 
Doplnil, že obnova zastávok vychádza z vypracovaného Územného generelu dopravy mesta Žilina a z plánu udržateľnej mobility. "Počas rekonštrukčných prác sa kompletne vymení podložie zálivu, na ktorom vozidlo stojí na zastávke. Navrhnuté úpravy zastávok MHD zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš. Konštrukcia prístrešku zastávok bude mať na základe návrhu Útvaru hlavného architekta mesta Žilina opäť neutrálnu antracitovú farbu," priblížil Miškovčík.

Aktuálne rekonštrukčné práce na zastávkach MHD nadväzujú na zrealizovaný projekt rekonštrukcie zastávok v prvej etape, v rámci ktorej sa od roku 2018 obnovilo 26 zastávok MHD. "Mesto získalo prostriedky z IROP aj na druhú etapu prác, počas ktorých sa v rokoch 2020 a 2021 zrekonštruovalo päť nových zastávok a vybudovala sa jedna nová na Hôreckej ceste. V súčasnosti žilinská radnica pripravuje v štvrtej etape rekonštrukciu ďalších dvoch existujúcich zastávok MHD. Do roku 2023 by sa malo obnoviť a zmodernizovať celkom 47 zastávok," dodal hovorca mesta.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu