Žilina zrekonštruovala Materskú školu na Suvorovovej ulici, zvýši sa jej kapacita


Dátum: 30.08.2021

Obrázok k aktualite Žilina zrekonštruovala Materskú školu na Suvorovovej ulici, zvýši sa jej kapacita

Na vynovené priestory sa môžu po letných prázdninách tešiť deti z Materskej školy na Suvorovovej ulici. Jedna z najstarších žilinských materských škôl sa dočkala rekonštrukcie, ktorej hlavným prínosom je zvýšenie kapacity o približne 40 miest. Práce začali 1. septembra 2020 a počas roka sa opravilo všetkých päť pavilónov. Obnovu za približne 1,3 mil. eur financovalo mesto z vlastných zdrojov a z Integrovaného regionálneho operačného programu.

V školskom roku 2020/2021 deti navštevovali náhradné priestory, ktoré poskytla Základná škola Jarná a Základná škola Limbová. Rekonštrukčné práce boli zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov a zvýšenie kapacity. Všetky pavilóny sú kompletne zateplené, vymenili sa niektoré okná i dvere. Dva pavilóny boli nadstavené, čím sa zvýšila ich kapacita. Kompletne sa vymenila elektroinštalácia vrátane svietidiel. Pribudli aj nové sociálne zariadenia a estetický pohľad do tried doladia nové vykurovacie telesá. Revitalizácie sa dočká aj vonkajší areál, ktorý bude doplnený o nové hracie prvky a plot. Fasáda materskej školy dostala nový vzhľad doplnený o číselné označenie pavilónov podľa predlohy žiakov zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

„Som veľmi rád, že rekonštrukciou prešla práve Materská škola na Suvorovovej ulici. Prác v takomto rozsahu sa dočkala po desiatkach rokov, vďaka čomu je to ešte výnimočnejšie. Aj vzhľadom na legislatívu, ktorá zaviedla povinné predprimárne vzdelávanie, neustále pracujeme na modernizácii prostredia v materských školách či zvyšovaní ich kapacity,“ podotkol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Mesto a riaditeľstvo Materskej školy na Suvorovovej ulici ďakuje rodičom detí, všetkým pedagogickým, prevádzkovým zamestnancom a členom žilinských športových klubov z Diamond Gym, Športcentra Žilina, RTJ Brodno, TJ Zádubnie, Žilina Bears, Grasshopers Žilina za pomoc pri presťahovaní celého zariadenia s vybavením siedmych tried, kuchyne a skladov materskej školy. Počas dvoch dní sa sťahovania zo skladových priestorov Materskej školy v Zádubní a z náhradných učebných priestorov v Základných školách Limbová či Jarná v Žiline zúčastnilo 65 rodičov, všetkých 31 zamestnancov a 36 športovcov. Materská škola na Suvorovovej ulici zároveň ďakuje riaditeľom základných škôl Limbová a Jarná za spoluprácu, ochotu a ústretovosť počas ročného obdobia, kedy materská škola pôsobila v ich náhradných priestoroch.


Skočiť na hlavné menu