Žilina skvalitní opatrovateľské služby, na projekt získalo takmer pol milióna eur


Dátum: 29.11.2021

Obrázok k aktualite Žilina skvalitní opatrovateľské služby, na projekt získalo takmer pol milióna eur

Skvalitnenie poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí je hlavným cieľom projektu, ktorý sa v meste Žilina uskutoční od decembra tohto roka do februára 2023. Finančný príspevok takmer 500-tisíc eur na realizáciu získala samospráva v rámci dopytovo orientovanej výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt pomôže zafinancovať mzdu pre 49 opatrovateliek, ktoré budú poskytovať služby 130 klientom.

„Realizácia projektu je pre Žilinu nevyhnutná z dôvodu, že počet obyvateľov využívajúcich opatrovateľskú službu, ako aj rozširovanie počtu opatrovateľských hodín u klienta, má rastúcu tendenciu, čomu zodpovedá aj zvyšujúci sa dopyt po službe. Jej význam spočíva v udržaní klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, kde sa cíti najbezpečnejšie a najpohodlnejšie. Nemenej dôležitým cieľom je v tejto ekonomicky ťažkej dobe poznačenej covidom vytvoriť a udržať pracovné miesta opatrovateliek,“ informoval Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina.

Dodal, že pri analýze demografického vývoja v Žiline získané výsledky poukázali na starnutie populácie, rast priemerného veku obyvateľstva a zvyšovanie počtu seniorov, ktorí sú hlavnou skupinou obyvateľstva využívajúcou opatrovateľskú službu.

Projekt s názvom Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina podporuje zotrvanie ľudí vo svojom domove. Rodinný charakter služby má u klientov za cieľ podporiť uzdravenie a zvýšiť kvalitu ich života.


Skočiť na hlavné menu