Žilina pripravuje revitalizáciu školských areálov za viac ako 300-tisíc eur


Dátum: 06.07.2021

Obrázok k aktualite Žilina pripravuje revitalizáciu školských areálov za viac ako 300-tisíc eur
Mesto Žilina plánuje obnoviť areály troch svojich škôl. Poslanecký zbor vyslovil súhlas s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V prípade úspešného podania by v Materskej škole (MŠ) Trnavská, Základnej škole (ZŠ) s MŠ na Ulici sv. Gorazda a v ZŠ s MŠ Do Stošky malo byť preinvestovaných viac ako 300-tisíc eur. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

„Výzva IROP, do ktorej sa mesto zapojí, je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním systémových prvkov, ktoré znížia znečistenie ovzdušia a hluku," uviedol Miškovčík.

V areáli MŠ Trnavská na sídlisku Vlčince je zámerom projektu obnoviť hracie prvky, revitalizovať vegetáciu so zreteľom na edukáciu deti a tvorbu kreatívneho priestoru s prírodným charakterom. „Revitalizácia átria ZŠ s MŠ na Ulici sv. Gorazda počíta s vytvorením centrálneho zhromažďovacieho priestoru a dvoch menších priestorov prepojených prírodným chodníkom. Dizajn priestoru by mali doplniť nové vzrastlé dreviny," priblížil jeden z projektov Miškovčík.

Doplnil, že v areáli ZŠ Do Stošky bude vybudovaná školská záhrada so skleníkom a vyvýšenými záhonmi s chodníčkami. „Pripravovaný projekt revitalizácie vybraných areálov škôl je už piatym projektom, ktorý mesto v oblasti zelených opatrení IROP predkladá," dodal žilinský hovorca.

Zdroj: SIITA


Skočiť na hlavné menu