Žilina požiada o finančný príspevok na vybavenie mestskej knižnice


Dátum: 25.10.2021

Obrázok k aktualite Žilina požiada o finančný príspevok na vybavenie mestskej knižnice
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na nákup vybavenia Mestskej knižnice Žilina schválili v pondelok poslanci na rokovaní žilinského mestského zastupiteľstva (MsZ) prostredníctvom videokonferencie. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sú celkové oprávnené výdavky 200.000 eur, výška NFP predstavuje 95 percent a povinné spolufinancovanie mesta bude vo výške piatich percent z celkových oprávnených výdavkov.

Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho sa mesto snaží využiť dostupné finančné prostriedky z Európskej únie (EÚ) na zatraktívnenie, zmodernizovanie a zreorganizovanie priestorov knižnice a jej pobočiek. "Cieľom je, aby služby knižnice zodpovedali požiadavkám 21. storočia. A jej priestory neslúžili len na požičiavanie kníh a časopisov. Mestská knižnica Žilina a jej pobočky by sa mali stať vzdelávacími, kultúrnymi a spoločenskými centrami," povedal Fiabáne.

Mesto Žilina zareagovalo na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o NFP na projekty, ktorých účelom je podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, doplnil Miškovčík.

Zámer zriadiť Mestskú knižnicu Žilina schválili poslanci MsZ na aprílovom zasadnutí prostredníctvom videokonferencie. "Vedenie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) má záujem zefektívniť prácu Krajskej knižnice v Žiline, sústrediť jej činnosť na centrálnu budovu a od 1. júla 2021 neprevádzkovať šesť pobočiek knižnice na území Žiliny. Z uvedeného dôvodu predstavujeme zámer zriadenia Mestskej knižnice Žilina ako príspevkovej organizácie, ktorá by zastrešila všetky pobočky a zachovala tak uvedenú službu pre občanov Žiliny," vysvetľovalo mesto v dôvodovej správe.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu