Zapojte sa do blogovej súťaže


Dátum: 29.04.2016

Obrázok k aktualite Zapojte sa do blogovej súťaže
 
Preložíme, opätovne zverejníme a budeme propagovať až 40 blogových príspevkov o projektoch financovaných EÚ. Traja najlepší blogeri budú v októbri pozvaní na European Week of Regions and Cities ako plne akreditovaní novinári.
 
Do súťaže sa dá zapojiť veľmi jednoducho:
 • Vyberte si projekt financovaný EÚ (podrobné informácie o projektoch sú dostupné v databáze projektov REGIO, v našej mape, na webovej lokalite Rozpočet EÚ orientovaný na výsledky alebo na národných webových lokalitách venovaných príjemcom financovania z prostriedkov EÚ).
 • Zverejnite blogový príspevok o danom projekte v akomkoľvek jazyku EÚ (dodržte usmernenia uvedené ďalej v texte).
 • Pošlite nám e-mailovú správu s adresou (URL) na blogový príspevok na regio-infopub@ec.europa.eu.
  • Predmet správy: „Entry: Europe in My Region competition”
  • Do správy zahrňte aj odkazy na vaše účty na sociálnych sieťach, aby sme vás mohli označiť, ak/keď budeme propagovať váš príspevok.
 
Máte úplnú redakčnú nezávislosť, nie však veľa času – súťaž sa končí po skontrolovaní a odsúhlasení 40. príspevku alebo najneskôr 30. júna (podľa toho, čo bude skôr).
Neváhajte a dajte sa do písania!
 
Časté otázky
Aký je ďalší postup?
Najskôr skontrolujeme, či váš príspevok spĺňa kritériá a uistíme sa, že je v súlade s usmerneniami (uvedenými ďalej v texte). Ak je príspevok schválený, bude:
 • preložený do angličtiny;
 • opätovne zverejnený na vyhradenom blogu s viacerými používateľmi na BlogActiv.eu, čo je populárna blogová platforma zameraná na politiku EÚ;
 • propagovaný Európskou komisiou a (ak spĺňa príslušné redakčné normy) platformou BlogActiv.
 
Potom nezávislá porota vyberie tri najlepšie blogové príspevky. O každej fáze vás budeme informovať.
 
Čo sa stane, ak vyhrám?
Ak porota vyberie váš príspevok, poletíte v októbri do Bruselu, aby ste spravili reportáž z podujatia European Week of Regions and Cities.
Pokryjeme vaše náklady na letenku a ubytovanie v hoteli a budeme k vám pristupovať ako k ostatným novinárom akreditovaným na mediálny program týždňa.
Akékoľvek príspevky, ktoré zverejníte v nadväznosti na účasť na podujatí European Week of Regions and Cities, budú podobne ako predtým takisto preložené a opätovne zverejnené (najviac tri príspevky na osobu).
 
Čo ak nemám vlastný blog?
Žiadny problém – hľadáme zaujímavý príspevok o niektorom z našich projektov, ktorý môže byť zverejnený kdekoľvek. V súčasnosti to môže byť poznámka na Facebooku, blogový príspevok na LinkedIne alebo na platforme novín, ba dokonca aj skvelá fotografia s popiskom na Instagrame.
Stačí, ak je príspevok:
 • verejný!
 • podstatne dlhší ako aktualizácia statusu ;)
 
 
Môžem sa súčasne zapojiť do fotografickej súťaže?
Dobrý nápad. Ak sa zapojíte do fotografickej súťaže v súvislosti s tým istým projektom, potom:
 • sa uistite, že vaše najlepšie fotografie sú zahrnuté do vášho blogového príspevku;
 • použite aplikáciu na našej facebookovej stránke na zapojenie sa do fotografickej súťaže;
 • a pošlite nám e-mailovú správu podľa pokynov uvedených vyššie, pričom v texte správy uveďte, že ste sa súčasne zapojili do fotografickej súťaže.
 
Usmernenia – čo je povolené a čo nie?
Odhliadnuc od toho, že váš príspevok musí byť o projekte financovanom EÚ, máte úplnú redakčnú nezávislosť – ak si napríklad myslíte, že projekt, o ktorom píšete, nie je dobrá investícia, neváhajte a napíšte to.
Nesmiete však presadzovať nenávisť, rasizmus alebo násilie, používať oplzlé výrazy alebo očierňovať etnické skupiny, ani nikoho osočovať, hanobiť alebo ohovárať.
 
Aké kritériá bude porota uplatňovať?
Hľadáme dôvtipné a zaujímavé príspevky o projektoch financovaných EÚ, takže porota bude hodnotiť každý príspevok za:
 • dôvtip: Čo sa z príspevku dozvedáme o tomto projekte? Poukazuje na zaujímavé fakty alebo kladie zaujímavé otázky? Je originálny?
 • kvalitu: Ako dobre je štruktúrovaný a napísaný? Obsahuje dobré vizuálne prvky alebo poskytuje odkazy na ďalšie čítanie?
 • komunitu a zapojenie: Podnietil príspevok diskusiu?
 • štýl a osobnosť: Blogy nie sú tradičné novinové články – vyznačuje sa príspevok zaujímavým osobným rozmerom? Je provokatívny, zábavný, dojímavý alebo hodný zamyslenia?
 
Kto je v porote?
Skúsení novinári a blogeri, ktorí nepracujú v Komisii EÚ.
 
Mám ďalšie otázky
Pošlite nám ich e-mailom na regio-infopub@ec.europa.eu s predmetom: “Question: Europe in My Region competition”
 
Nikto neodpovedal na moju e-mailovú správu
Ak ste poslali e-mailovú správu na regio-infopub@ec.europa.eu a nedostali ste odpoveď:
 • najskôr skontrolujte, či ste použili správny predmet správy (pozri vyššie);
 • pozrite sa aj do priečinka s nevyžiadanou poštou.
 
Ak ste si istí, že ste nič nedostali, pošlite nám e-mailovú správu ešte raz s predmetom: “Question: Europe in My Region competition”
 
 
 
Skočiť na hlavné menu