Začali sa práce na projekte Wifi pre Teba


Dátum: 01.03.2018

Obrázok k aktualite Začali sa práce na projekte Wifi pre Teba

Sme o krok bližšie k bezplatnému internetu na verejných miestach. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa vytváranie databázy odborných hodnotiteľov pre projekty na zavedenie WiFi zdarma pre občanov v rôznych verejných priestoroch po celom Slovensku. Záujemcovia o hodnotenie takýchto projektov sa môžu prihlásiť do 29. marca.

Wifi pre Teba je národnou nadstavbou pripravovaného európskeho projektu Wifi4EU, prostredníctvom ktorého je možné získať finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na vytvorenie prístupu k bezplatnému internetu.

„V európskom projekte nebude pre Slovensko až tak veľa peňazí, pretože balík bude rozdelený medzi všetkých 27 krajín. Na Slovensku bude môcť byť úspešných možno 15 – 20 obcí. Preto pripravujeme Wifi pre Teba, kde bude môcť dotáciu získať až niekoľko stovák subjektov,“ uviedol vicepremiér Peter Pellegrini a dodal, že je jeho prioritou zabezpečiť všetkým občanom možnosť prístupu k internetu bez ohľadu na to, z akej oblasti či sociálnej skupiny pochádzajú a či si to môžu dovoliť vo svojej domácnosti. „Bezplatná WiFi umožní aj v malých obciach napríklad študentom, ktorí si nemôžu platiť veľký dátový paušál, aby sa na verejných miestach pripojili so svojím smartfónom či s tabletom. Budú sa tak môcť napríklad pripraviť do školy,“ uzavrel.

Aktuálna výzva na výber odborných hodnotiteľov

ÚPVII vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, OPII. Pôjde o projekty budovania WiFi v rámci špecifického cieľa 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom (sieťami novej generácie).

Od uchádzačov sa okrem iného očakáva znalosť predpisov a legislatívy v oblasti IT a informačnej bezpečnosti a znalosť programových dokumentov OPII a Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Musia mať skúsenosti so zavádzaním širokopásmového internetu z komerčnej alebo akademickej oblasti, ako aj minimálne 5-ročné skúsenosti s fixnými a rádiovými širokopásmovými technológiami. Vítané sú skúsenosti v oblasti hodnotenia žiadostí o NFP z eurofondov a znalosť anglického jazyka.

Bližšie informácie a podmienky výzvy sú zverejnené na adrese:

http://informatizacia.sk/vyzva-odborni-hodnotitelia/24293

Podpredseda vlády SR P. Pellegrini povedal o Wifi pre Teba:

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/p-pellegrini-obce-a-mesta-budu-moct-ziskat-zdroje-na-bezplatne-wifi-zony/


Skočiť na hlavné menu