Za tri júlové týždne čerpanie starých eurofondov vzrástlo o 134 miliónov eur


Dátum: 26.07.2023

Obrázok k aktualite Za tri júlové týždne čerpanie starých eurofondov vzrástlo o 134 miliónov eur
Slovensko vyčerpalo z prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 21. júlu 10,8 miliardy eur. Predstavuje to 74,51 % z celkovej alokácie desiatich operačných programov v objeme 14,5 miliardy. eur. Od 1. do 21. júla čerpanie eurozdrojov vzrástlo o viac ako 134 miliónov eur, alebo skoro o 1 percentuálny bod. Pre využitie celkovej alokácie podľa stavu k 21. júlu zostáva do konca roka minúť približne 3,7 miliardy eur. Vyplýva to z informácie o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 30. júnu, vláda v stredu vzala materiál na vedomie.

K 30. júnu bolo v realizácii ešte 6 927 projektov, okrem pomoci utečencom z Ukrajiny, so zazmluvnenou sumou 9,67 miliardy eur. Z nich je ešte nevyčerpaných 5 miliárd eur zo zdrojov EÚ, z toho spiace projekty s dátumom účinnosti zmluvy do konca roka 2021 a nulovým čerpaním predstavujú 514 miliónov eur a druhé fázy projektov 512 miliónov eur. Po zohľadnení spiacich projektov a druhých fáz projektov predstavoval potenciál čerpania z projektov 3,97 miliardy eur.

Dočasne poverená vláda uložila svojim členom nové úlohy v súvislosti s čerpaním eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti. Do 31. augusta majú napríklad viacerí ministri aktualizovať a predložiť prehľad fázovaných projektov z programového obdobia 2014 až 2020 do programového obdobia 2021 až 2027. Do konca augusta majú tiež analyzovať, vypracovať a predložiť prehľad nefunkčných projektov v rámci programového obdobia 2014 až 2020 podľa stavu k 28. augustu za operačné programy, a to s informáciou o oprávnenej sume financovanej z uvedeného obdobia a zostávajúcej sume na dofinancovanie projektu.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a vedúci úradu vlády majú do 15. septembra vykonať opatrenia z Programu Slovensko na podporu incentívnych aktivít pre zabezpečenie bývania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva realizovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Minister investícií spolu s ministerkou práce majú v tom istom termíne aj vytvoriť podmienky v Programe Slovensko pre financovania nákladov spojených s udržiavaním a rekonštrukciou majetku na bývanie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.


Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu