Z eurofondov obnovia košickú Urbanovu vežu i budovu Zlatý býk v Michalovciach


Dátum: 14.03.2019

Obrázok k aktualite Z eurofondov obnovia košickú Urbanovu vežu i budovu Zlatý býk v Michalovciach
Oprava fasády Urbanovej veže na Hlavnej ulici v Košiciach či premena historickej budovy Zlatého býka v Michalovciach na modernú galériu s informačným centrom pre turistov. Aj tieto projekty získali podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). 

Celkovo 15 subjektov z Košického kraja získalo viac ako tri milióny eur v rámci druhej výzvy programu cezhraničnej spolupráce Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny (ENI HUSKROUA).

Jedným z projektov je nákup zdravotných pomôcok a zariadení pre 13 domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Ako ďalej informoval Úrad KSK, cieľom je zlepšiť kvalitu poskytovania služieb pre pacientov a uľahčiť zamestnancom prácu s pacientmi.

Kraj uspel aj s projektom, v rámci ktorého plánuje spoločne s partnermi vypracovať dve štúdie, zamerané na rozvoj dopravnej infraštruktúry a udržateľných spôsobov dopravy. Súčasťou bude výstavba cyklocesty na maďarsko-ukrajinskom pohraničí. "Okrem toho chceme vypracovať prípadovú štúdiu na vybudovanie nového hraničného priechodu s Ukrajinou od obce Maťovské Vojkovce. Aktuálne sú vybudované dva hraničné priechody pre automobilovú dopravu, ktoré však, vzhľadom na nápor vozidiel a dlhé čakacie doby, nie sú postačujúce," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

V oblasti kultúry chce kraj zrealizovať projekt SMART múzeá. "V rámci tohto projektu chceme zvýšiť návštevnosť múzeí a galérií v prihraničných regiónoch zavedením inovatívnych služieb a smart technológií," informovala vedúca odboru kultúry Jana Knežová. Spolu je KSK úspešným žiadateľom o financie v danej výzve pri troch projektoch.

Najviac žiadateľov z Košického kraja prejavilo záujem o podporu na rozvoj miestnej kultúry, historického dedičstva a cestovného ruchu. Dva projekty budú implementovať neziskové organizácie, ktoré sa zamerali na zlepšenie starostlivosti o detských pacientov. Prvý je zameraný na zlepšenie podmienok detských onkologických pacientov zo Slovenska a Ukrajiny, druhý projekt sa venuje deťom so zriedkavým ochorením, cystickou fibrózou.

Silná cezhraničná spolupráca univerzít sa prejavila v oblasti ochrany životného prostredia. Technická univerzita v Košiciach (TUKE) spolu s ďalšími tromi vysokými školami vypracuje riešenia na zníženie spotreby emisií, zaviazala sa tiež k podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Celkovo bolo v tomto roku v rámci programu ENI schválených 34 projektových žiadostí zo všetkých štyroch partnerských krajín. Peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pomôžu obciam, mestám, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, ale aj univerzitám a nemocniciam. O jednotlivých projektoch bude KSK priebežne informovať.​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu