 Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31


Dátum: 28.04.2021

Obrázok k aktualite 	Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_verzia 5 - zverejnené dňa 19. 5. 2020

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_verzia 5 so sledovaním zmien

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP k výzve s kódom OPII-MH-DP-2021-9.5-31 - zverejnené dňa 28. 4 2021


Skočiť na hlavné menu