Vyzvanie pre národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy


Dátum: 29.07.2016

Obrázok k aktualite Vyzvanie pre národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle
Vyzvanie pre národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“ s prílohami.
 
S dokumentmi sa môžete oboznámiť tu:
http://www.minedu.sk/29072016-pisomne-vyzvanie-oplz-po12016np121-01-pre-narodny-projekt-dualne-vzdelavanie-a-zvysenie-atraktivity-a-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/

Skočiť na hlavné menu