Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03 pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II."

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 31.07.2020


Skočiť na hlavné menu