Vyzvanie na národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza - OPLZNP-PO5-2019-1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 16. augusta 2019 vyzvanie pre národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza s kódom OPLZNP-PO5-2019-1.

Dátum vyhlásenia:16. augusta 2019

Dátum uzavretia: 30. novembra 2019

 

Vyzvanie na národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza  (PDF, 868 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane príloh (ZIP, 378 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 353 kB)

Príloha č. 3a - Zoznam 150 obcí (PDF, 547 kB)

Príloha č. 3b - Zoznam oprávnených obcí - Atlas RK 2013 (PDF, 796 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 740 kB)

Príloha č. 5 - Meratelné ukazovatele (PDF, 366 kB)

Príloha č. 6 -Podmienky súladu národného projektu s 3D (PDF, 420 kB)

Príloha č. 7 - Informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 215 kB)

Príloha č. 8 - Zoznam ďalších údajov projektu (PDF, 508 kB)


Skočiť na hlavné menu