Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Informačné technológie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v oblasti Informačných technológií aplikovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v pôsobnosti riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

Výzva na OH – IT

Príloha č. 1 – OH európsky formulár

Príloha č. 2 – OH Súhlas so spracúvaním osobných údajov


Skočiť na hlavné menu