Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov s prílohami

Skočiť na hlavné menu