Výzva na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2019-1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rôzne zamerania výziev prioritnej osi 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vrátane príloh s kódom výzvy POLZ-OH-PO6-2019-1 operačného programu Ľudské zdroje.

Dátum vyhláseia výzvy: 22.5.2019

Výzva na výber odborných hodnotiteľov (PDF, 428 kB)

Príloha č. 1 (DOCX, 76 kB)- Žiadosť o zaradenie odborného hodnotiteľa


Skočiť na hlavné menu