Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
Výzva na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2019-44 (zip, 7.52 Mb, 24x)
Skočiť na hlavné menu