Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65
Výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65 (zip, 8.72 Mb, 16x)
Skočiť na hlavné menu