Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11

Skočiť na hlavné menu