VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV: Podpora informačných opatrení týkajúcich sa politiky súdržnosti EÚ


Dátum: 14.05.2018

Obrázok k aktualite VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV: Podpora informačných opatrení týkajúcich sa politiky súdržnosti EÚ

Táto výzva sa vzťahuje na predkladanie návrhov týkajúcich sa financovania informačných opatrení v zmysle článku 58 písm. f) nariadenia Rady (EÚ) č. 1303/2013 z rozpočtových prostriedkov na rok 2018, ktoré boli oznámené rozhodnutím Komisie C(2018) 763 zo 14. februára 20181.

Pomocou tejto výzvy na predkladanie návrhov by Európska komisia chcela vybrať potenciálnych príjemcov na vykonávanie viacerých informačných opatrení2 spolufinancovaných Európskou úniou. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu na tvorbu a šírenie informácií a obsahu súvisiaceho s politikou súdržnosti EÚ3, pričom sa bude rešpektovať úplná redakčná nezávislosť zainteresovaných aktérov.

Podpora informačných opatrení týkajúcich sa politiky súdržnosti EÚ

Detaily

Skočiť na hlavné menu