VÝZVA IROP-PO7-SC77-2021-OH1 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritnú os 7: REACT-EÚ vyhlasuje výzvu IROP-PO7-SC77-2021-OH1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Bližšie informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sú k dispozícii TU.
Skočiť na hlavné menu