Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“.
Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 03. 03. 2017 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO2-SC1-2017-13 s názvom „
Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“.
 
Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO2-SC1-2017-13 – Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“  spolu s prílohami je zverejnené v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ uvedeného webového sídla.
 

Skočiť na hlavné menu