Výskum a inovácie zverejnilo prvé výzvy na tzv. fázované projekty.


Dátum: 14.01.2016

Obrázok k aktualite Výskum a inovácie zverejnilo prvé výzvy na tzv. fázované projekty.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) zverejnilo dňa 13.1.2016 prvé výzvy na tzv. fázované projekty,  a to konkrétne:
  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny
  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región.
 
Zároveň Vám s potešením oznamujeme, že predmetné výzvy sú dostupné na novom webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie www.opvai.sk prostredníctvom odkazov:
   
 
Skočiť na hlavné menu