Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2017


Dátum: 02.08.2018

Obrázok k aktualite Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2017, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 12 zo 16. mája 2018.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Skočiť na hlavné menu