Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2015


Dátum: 07.04.2016

Obrázok k aktualite Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2015
OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

Skočiť na hlavné menu