Stiahnuť súbor: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií - [569.66 kB]

Skočiť na hlavné menu