Stiahnuť súbor: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1153 zo 14. júla 2016, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2016 ( - [316.15 kB]

Skočiť na hlavné menu