Vyhodnotenie plnenia Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR za rok 2020, verzia 3.0“ v zmysle Prílohy č.1


Dátum: 29.04.2021

Obrázok k aktualite Vyhodnotenie plnenia Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR za rok 2020, verzia 3.0“ v zmysle Prílohy č.1

Dokument „Vyhodnotenie plnenia Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR za rok 2020, verzia 3.0“ v zmysle Prílohy č.1 bol ku dňu 28. apríla 2021 schválený členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam.
Vyhodnotenie KP za rok 2020 _final schválený RV


Skočiť na hlavné menu