Vyhlásenie dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie


Dátum: 12.05.2017

Obrázok k aktualite Vyhlásenie dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 12. mája 2017 dopytovo-orientované výzvy pre mimovládne neziskové organizácie. Výzvy sa týkajú dvoch tém, jednou je Tvorba lepšej verejnej politiky, druhou Občianska informovanosť a participácia. V rámci oboch tém sú opravnenými územiami: celé územie SR, rozvinutejší región SR a menej rozvinutý región SR.
 
Výzva - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je celá SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4. Výzva - Občianska informovanosť a...
 
 
Výzva - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - rozvinutejší región SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR. Kód výzvy je SC OP EVS DOP1-PO1-SC1.1-2017-6. Výzva -...
 
 
Výzva - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - menej rozvinutý región SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5. Výzva Občianska...
 
 
Výzva - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je celá SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC.1-2017-1.   Výzva - Tvorba lepšej verejnej...
 
 
Výzva - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3. Výzva - Tvorba lepšej...
 
 
Výzva - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2. Výzva - Tvorba lepšej...
Skočiť na hlavné menu