Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné


Dátum: 15.02.2021

Obrázok k aktualite Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné
 Rovné_
Názov: Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia za účelom zvýšenia kapacity pre triedenie KO (viac ako 156 t/rok) v obci.
Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky pre triedenie vybraných zložiek odpadu (BRO, DSO, objemný odpad, textil, jedlé oleje a tuky) a eliminoval sa vznik nelegálnych skládok odpadu v obci a jej okolí. BRO, DSO a objemný odpad často končil na nelegálnych skládkach, ktorých v obci pribúdalo. Prínosom projektu je zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce a zníženie nákladov obce, ktoré súviseli s  nakladaním s KO a s odstraňovaním nelegálnych skládok odpadu. 
 
Prijímateľ:  Obec Rovné
Celkové oprávnené náklady projektu:  422 436,33 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   401 314,51 EUR
Vlastné zdroje:   21 121,82 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 01/2018 - 10/2020 (34 mesiacov)
Názov: Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia za účelom zvýšenia kapacity pre triedenie KO (viac ako 156 t/rok) v obci.
Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky pre triedenie vybraných zložiek odpadu (BRO, DSO, objemný odpad, textil, jedlé oleje a tuky) a eliminoval sa vznik nelegálnych skládok odpadu v obci a jej okolí. BRO, DSO a objemný odpad často končil na nelegálnych skládkach, ktorých v obci pribúdalo. Prínosom projektu je zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce a zníženie nákladov obce, ktoré súviseli s  nakladaním s KO a s odstraňovaním nelegálnych skládok odpadu. 
 
Prijímateľ:  Obec Rovné
Celkové oprávnené náklady projektu:  422 436,33 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   401 314,51 EUR
Vlastné zdroje:   21 121,82 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 01/2018 - 10/2020 (34 mesiacov)
Názov: Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia za účelom zvýšenia kapacity pre triedenie KO (viac ako 156 t/rok) v obci.
Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky pre triedenie vybraných zložiek odpadu (BRO, DSO, objemný odpad, textil, jedlé oleje a tuky) a eliminoval sa vznik nelegálnych skládok odpadu v obci a jej okolí. BRO, DSO a objemný odpad často končil na nelegálnych skládkach, ktorých v obci pribúdalo. Prínosom projektu je zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce a zníženie nákladov obce, ktoré súviseli s  nakladaním s KO a s odstraňovaním nelegálnych skládok odpadu. 
 
Prijímateľ:  Obec Rovné
Celkové oprávnené náklady projektu:  422 436,33 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   401 314,51 EUR
Vlastné zdroje:   21 121,82 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 01/2018 - 10/2020 (34 mesiacov)
Názov: Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia za účelom zvýšenia kapacity pre triedenie KO (viac ako 156 t/rok) v obci.
Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky pre triedenie vybraných zložiek odpadu (BRO, DSO, objemný odpad, textil, jedlé oleje a tuky) a eliminoval sa vznik nelegálnych skládok odpadu v obci a jej okolí. BRO, DSO a objemný odpad často končil na nelegálnych skládkach, ktorých v obci pribúdalo. Prínosom projektu je zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce a zníženie nákladov obce, ktoré súviseli s  nakladaním s KO a s odstraňovaním nelegálnych skládok odpadu. 
 
Prijímateľ:  Obec Rovné
Celkové oprávnené náklady projektu:  422 436,33 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   401 314,51 EUR
Vlastné zdroje:   21 121,82 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 01/2018 - 10/2020 (34 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu