Vláda zjednodušila niektoré pravidlá pre čerpanie eurofondov


Dátum: 04.05.2022

Obrázok k aktualite Vláda zjednodušila niektoré pravidlá pre čerpanie eurofondov
Žiadosti v prípade projektov technickej pomoci neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov už nebude treba podávať znova, ale poskytovateľ pomoci ich bude postupne vyplácať podľa finančných možností. Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň rozšíril definíciu krízovej situácie a požiadal Národnú radu (NR) SR o prerokovanie zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

"Právna úprava, umožňujúca zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti v prípade projektov technickej pomoci, smeruje k zjednodušeniu prípravy a schvaľovania projektov technickej pomoci," uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) v dôvodovej správe k schválenému materiálu. Platí to v prípade, ak žiadosť nebolo možné schváliť iba z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie, poskytovateľ príspevku disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu a žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku.

Vláda zároveň rozšírila aktuálnu právnu úpravu poskytovania eurofondov nielen vo vzťahu k pandémii COVID-19, ale aj pre iné krízové situácie. To podľa MIRRI umožní aj v súčasnej situácii vojnového konfliktu na Ukrajine zachovať plynulosť čerpania finančných prostriedkov už zazmluvnených národných projektov a poskytovateľom operatívne reagovať na požiadavky súvisiace s presmerovaním finančných prostriedkov vo vzťahu k už vyhláseným, prípadne pripravovaným výzvam.

Hlavnou zmenou, ktorú novela prináša, je možnosť navýšiť príspevky z eurofondov už pri schválených národných projektoch. "Vojna priniesla neistotu, problémy s dodávkami rôznych surovín či priemyselných komponentov, nedostatok pracovných síl a inflácia ešte viac urýchlila rast cien stavebných surovín a materiálov. Stretla som sa so zástupcami stavebných firiem a s podnikateľmi - mnohé firmy nedokážu pokryť zvýšené náklady na stavebné materiály. Národné projekty, ktoré boli už schválené, sú tak ohrozené, lebo financie nepokrývajú aktuálne vyššie ceny. Touto novelou prinášame riešenie na záchranu ohrozených národných projektov," uviedla ministerka investícií a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Vzhľadom na to, že opätovný nábeh fungovania poskytovateľov aj prijímateľov nebude skokový, ale postupný, uplatňuje sa prechodné šesťmesačné obdobie, počas ktorého trvajú všetky osobitné postupy. Zároveň sa definícia "krízovej situácie" rozširuje tak, že osobitné postupy je možné využiť aj z dôvodu vyššej moci, to znamená z dôvodu objektívnej mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať.

 "V čase pandémie COVID-19 sme zaviedli do zákona o eurofondoch rad zmien, ktoré v zložitých podmienkach umožnili jednoduchšie čerpanie a Slovensku tak pomohli lepšie zvládnuť túto neočakávanú situáciu. Viaceré opatrenia, ktoré sa nám osvedčili v čase koronakrízy, budú teraz platné aj v čase krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine a pri akejkoľvek inej mimoriadnej a neočakávanej situácii globálneho alebo celonárodného dosahu," priblížila Remišová po schválení novely.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu