Vláda schválila financovanie rekonštrukcie NKP Rusovce a priľahlého areálu


Dátum: 18.12.2019

Obrázok k aktualite Vláda schválila financovanie rekonštrukcie NKP Rusovce a priľahlého areálu

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila financovanie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Rusovce vrátane priľahlého areálu. Návrh reaguje na potrebu riešenia havarijného stavu kultúrnej pamiatky a vyžaduje si dostatočný objem finančných prostriedkov. Návrh zámeru obsahuje podrobnú informáciu o histórii objektu, vývoja jeho obnovy, o jeho súčasnom stave, ako aj informáciu o využiteľnosti objektu po obnove a rekonštrukcii.

„V procese získavania všetkých potrebných povolení a súhlasov došlo k úprave projektovej dokumentácie na základe výsledkov realizovaného archeologického výskumu v roku 2018 a vyjadrení dotknutých orgánov získaných pre potreby vydania stavebných povolení a následnej úpravy projektovej dokumentácie,“ píše sa v materiáli. Zároveň bolo potrebné vykonať indexáciu cien tovarov a prác na cenovú úroveň z roku 2019, aby predpokladaná hodnota zákazky bola aktuálna v čase vyhlásenia verejného obstarávania. Ako sa ďalej uvádza v dokumente, došlo aj k úprave postupu realizácie niektorých častí projektu na základe aktuálnych trhových informácií.

Ministerstvo kultúry v tlačovej správe zaslanej agentúre SITA uviedlo, že dôvodom aktualizácie návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce boli najmä zmeny v projektovej dokumentácii na základe požiadaviek dotknutých orgánov napríklad Krajského pamiatkového úradu, Technickej inšpekcie a ďalších. K novému návrhu sú podľa ministerstva vydané všetky stavebné povolenia.

Schválenie materiálu umožňuje Úradu vlády SR vypísať verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu NKP Rusovce. Bližšie informácie sa záujemcovia o súťaž dozvedia z Oznámenia o verejnom obstarávaní, ktoré bude publikované vo Vestníku verejného obstarávania v najbližších dňoch. „Týmto vyhlásením sa zavŕši veľmi náročný a rozsiahly prípravný proces a de facto sa ním rekonštrukcia NKP Rusovce reálne aj začína,“ dodal vedúci úradu vlády Matúš Šutaj Eštok.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu