Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne


Dátum: 15.12.2021

Obrázok k aktualite Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne
 Vitanova
 
Názov: Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zabezpečenie ochrany intravilánu časti obce Vitanová pred povodňovými prietokmi vodného toku Oravica so zabezpečením prevedenia prietoku Q100. Predmetom  úpravy projektu bol úsek medzi mostom na štátnej ceste (II/520 - rkm 17,391 a mostom na miestnej komunikácií pod kostolom - rkm 18,129.
Realizáciou projektu sa zvýšila ochrana zdravia a života obyvateľov v chránenom území, pričom sa umožnil jeho územný a hospodársky rozvoj a zároveň prišlo k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k zníženiu povodňových škôd.
Prijímateľ:  Obec Vitanová
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 215 109,29 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 215 109,29 EUR
Vlastné zdroje:   0 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 03/2019 - 02/2021 (23 mesiacov)
 
Vitanova (4) 
Skočiť na hlavné menu