Vicepremiérka Remišová rokovala o eurofondoch s predsedami VÚC:


Dátum: 25.02.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová rokovala o eurofondoch s predsedami VÚC:
Regionálny rozvoj čakajú v novom eurofondovom programovom období viaceré zmeny. Vicepremiérka Veronika Remišová dnes rokovala s predstaviteľmi združenia SK8. Témou rozhovoru s predsedami samosprávnych krajov boli doterajší stav čerpania eurofondov, príprava na nové programové obdobie, ako aj opatrenia, ktoré nasmerujú európske zdroje jednoduchšie do regiónov.

„Našim spoločným cieľom je, aby sa eurofondy využívali transparentne, efektívne, aby bol proces čo najjednoduchší a najrýchlejší. Predsedov samosprávnych krajov som informovala, aké máme plány na využitie zostávajúcich peňazí z regionálneho programu IROP a tiež o tom, ako chceme zlepšiť čerpanie eurofondov a viac zapojiť do procesu regióny,“ povedala podpredsedníčka vlády.
Ministerka Remišová  županov ďalej informovala o protikrízovom finančnom balíku REACT-EU, z ktorého Slovensko dostane dodatočné európske zdroje vo výške 780 miliónov eur. „Z tejto sumy chceme vyčleniť časť aj pre vyššie územné celky výlučne na prípravu kvalitných projektov pre nové programové obdobie 2021 – 2027,“ uviedla. Žiadatelia i prijímatelia dostanú ďalšiu odbornú pomoc pri príprave a realizácii projektov vďaka špecializovaným technickým sekretariátom pri Rade partnerstva, ako aj regionálnym centrám ministerstva.
 
Ministerka Remišová ďalej informovala predsedov samosprávnych krajoch o pripravovanom Operačnom programe Slovensko  a Partnerskej dohode, na základe ktorej sa bude v nasledujúcom desaťročí prerozdeľovať takmer 13 miliárd eur. Podpredsedníčka vlády pripomenula, že koncom minulého roka Partnerská dohoda prešla veľkou národnou konzultáciou, do ktorej sa zapojili stovky účastníkov zo všetkých oblastí a samosprávy mali v tomto procese významné slovo.  O prioritách pre čerpanie eurofondov v novom programovom období rokovala pred časom tiež s ministrami z dotknutých rezortov. Medzi hlavné oblasti, kam má podpora smerovať, vymenovala napríklad verejnú osobnú dopravu, školstvo, životné prostredie, zamestnanosť, sociálnu starostlivosť, cestovný ruch či kultúru. Témou diskusie boli tiež Rady partnerstva a ich budúca úloha pri implementácii eurofondov.

„Okrem toho máme pre regióny ešte stále k dispozícii zdroje z programového obdobia 2014 - 2020. V rámci regionálneho programu IROP plánujeme v nasledujúcich mesiacoch ďalšie zaujímavé výzvy. Pôjde o podporu verejnej zelene, cyklodopravy, verejnej osobnej dopravy, stredných odborných škôl, základných škôl či o zatepľovanie budov. So županmi sme sa dnes dohodli na pravidelných stretnutiach, lebo máme spoločnú víziu: Lepší život ľudí v regiónoch,“ dodala ministerka Remišová.
 
 

Skočiť na hlavné menu