Vicepremiérka Remišová odštartovala prvé online kolo Národnej konzultácie k eurofondom


Dátum: 12.11.2020

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová odštartovala prvé online kolo Národnej konzultácie k eurofondom

Historická šanca ovplyvniť eurofondy! Investičný eurofondový plán pre Slovensko na najbližšie desaťročie dostáva svoju finálnu podobu. Po mesiacoch odborných príprav Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavilo jeho priority. K návrhu priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej sa bude rozdeľovať 13 miliárd €, dostáva teraz možnosť vyjadriť sa široká odborná aj laická verejnosť v Národnej konzultácii.

„Po mesiacoch príprav sme verejnosti predstavili plán, ako by sme mali investovať eurofondy v rokoch 2021 – 2027. Ide o 13 miliárd €, ktoré môžu zásadným spôsobom zlepšiť život ľudí a posunúť Slovensko o veľký kus vpred. Na návrhu Partnerskej dohody pracovali desiatky expertov z rôznych oblastí tak, aby boli v čo najväčšej miere zohľadnené potreby Slovenska a výzvy, ktorým budeme čeliť v nasledujúcej dekáde,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová po prvom online kole Národnej konzultácie k eurofondom.

Jeho témou bolo Ekologické Slovensko pre budúce generácie a prezentácia bola rozdelená do troch samostatných blokov:

  1. Energetická účinnosť a efektívnosť
  2. Ochrana životného prostredia, podpora adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva
  3. Multimodálna mestská mobilita

Do online diskusie s prizvanými odborníkmi sa prihlásilo vyše 250 účastníkov a zaslali vyše 150 otázok a pripomienok. Časť z nich bola zodpovedaná priamo online, ostatným sa experti MIRRI SR a ďalších dotknutých rezortov budú venovať spolu s pripomienkami, ktoré budú zaslané prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva.

„Veľmi ma teší obrovský záujem verejnosti zapojiť sa do Národnej konzultácie k eurofondom. Pozorne počúvame pripomienky a otázky ľudí zo samospráv, inštitúcií, podnikateľského sektora i mimovládnych organizácií, ktoré majú bohaté skúsenosti priamo z terénu a jasné predstavy, ako by sme mali využiť eurofondy čo najlepšie. Všetky relevantné podnety budú zapracované do konečného textu Partnerskej dohody, ktorý pôjde na budúci rok na schválenie vo vláde a potom v Európskej komisii,“ povedala vicepremiérka Remišová, ktorej rezort bude v nasledujúcom programovom období zodpovedný za riadenie celého balíka eurofondov v rámci nového jednotného Operačného programu Slovensko.

„Nakoľko sa tých 13 miliárd bude čerpať počas funkčného obdobia troch slovenských vlád, som presvedčená, že takéto dôležité plány by sa nemali pripravovať niekde za zatvorenými dvermi tak, ako sa to robilo v minulosti. Aj veľký záujem o prvé online kolo Národnej konzultácie ma utvrdzuje v tom, že to bolo správne rozhodnutie. Som presvedčená, že spoločne pripravíme pre Slovensko čo najlepší eurofondový investičný plán, ktorý zásadným spôsobom zlepší život ľudí v našej krajine,“ dodala ministerka Remišová.

Národná konzultácia pokračuje ďalšími štyrmi odbornými kolami a jedným kolom pre laickú verejnosť:

  • Mobilita, doprava a prepojenosť Slovenska (13. 11.)
  • Kvalitný život v regiónoch (19. 11.)
  • Inovatívne Slovensko (26.11.)
  • Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (3. 12.)
  • Veľká národná diskusia pre širokú verejnosť (10. 12.)

Všetky potrebné informácie, dokumenty, prihlášku aj pripomienkovací formulár nájdete na stránke MIRRI SR:

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/


Skočiť na hlavné menu